IPC Licht en donker

Dit schooljaar zijn wij gestart met IPC Licht en donker, dag en nacht. De leerlingen hebben onderzoek gedaan naar lichtbronnen in en om het huis. We hebben met elkaar nagedacht over de grootste lichtbron: de zon. Als het bij ons dag is, waar is het dan nacht? En hoe zit dat met de Noord- en Zuidpool? Welk effect hebben bepaalde lichtbronnen in het verkeer en waarom hebben we ze juist wel of niet nodig?

Ook hebben we proefjes met planten en zaden gedaan, want naast water, aarde of watten wil een plant ook licht. Wat gebeurt er met een plant die altijd in het donker staat of een beetje minder licht krijgt? We hebben veel vragen bedacht en geprobeerd ze te beantwoorden. 

Bij kunstzinnige vorming hebben we schilderijen bekeken van Rembrandt, van Gogh en Vermeer. Het lichtgebruik in een schilderij geeft vaak duidelijk aan waar de lichtbron vandaan komt of welke kleuren je daar het beste voor kan gebruiken. Natuurlijk hebben we dit zelf ook geprobeerd.

Bij muziek is het ons gelukt om de zon in gedachten op te laten komen en onder te laten gaan, d.m.v. verschillende instrumenten. Moonlight sonata (Beethoven) en Morning mood, Peer Gynt (Grieg) bracht ons naar verschillende dagdelen, terwijl we gewoon op school zaten.

 
Cookie instellingen