Holland Opera

Mijs en de zwavelstokjes van Holland Opera.
Wat geweldig deze voorstelling met de groepen 3-8 te zien.
We kunnen mooi de verbinding leggen naar ons huidige IPC unit Op de Kermis,
waar veel techniek in voorkomt, maar ook de werking van het oog en het oor.
En alvast een mooie opstap naar de volgende unit: mythen en legendes ...
Cookie instellingen