Activiteitencommissie

Doelstelling

De Activiteitencommissie (voorheen de Ouderraad/OR) ondersteunt het schoolteam bij de organisatie van binnen- en buitenschoolse activiteiten met een sociaal, educatief en sportief karakter. Veel van deze activiteiten worden (deels) via de AC gefinancierd. De AC bestaat uit een vertegenwoordiging van minimaal 5 ouders en één of twee leden van het team. Deze activiteiten dragen bij aan het optimaal functioneren van de school en het onderwijs, maar richten zich niet op het beleid van de school; die taak ligt bij de Medezeggenschapsraad (MR).

 

Met deze concrete activiteiten draagt de AC bij aan een stimulerende leeromgeving en een sterke betrokkenheid tussen de leerlingen, hun ouders en de school. Vanuit deze werkzaamheden kan de AC vragen stellen aan de schooldirectie over de gang van zaken op school. Deze betrokkenheid wordt verder vergroot doordat je als lid van de AC tijdens de overleggen bijgepraat wordt door de schooldirectie over wat er speelt in- en rond school.

Activiteiten

De Activiteitencommissie is de motor achter de deelname aan verschillende schooltoernooien waaronder: voetbal, korfbal, zwemmen, hockey en natuurlijk de avondvierdaagse.
Samen met het schoolteam verzorgt de AC het Sinterklaas-, Kerst- en Paasfeest, de boekenweek, de schoolfotograaf, de jaarlijkse schoolreis en een eindfeest vlak voor de zomervakantie.
Ook organiseert de AC samen met het team ieder jaar het schoolproject. Dan staat gedurende drie weken één thema centraal in alle groepen met aan het slot een presentatie aan elkaar en aan de ouders. Thema’s in de afgelopen jaren waren 'een gezond lichaam' , 'reis om de wereld' en 'verbouwen en verhuizen'.

Tot slot ondersteunt de AC bij tal van kleinere activiteiten in de groepen en betaalt de AC mee aan faciliteiten die niet primair met het onderwijs te maken hebben. Denk aan de speeltoestellen op het schoolplein, een podium in de aula, boeken voor de bibliotheek en extra muzieklessen door een vakleerkracht voor alle groepen.

 

Financiën

Deze ‘extra’ activiteiten kosten geld. De AC vraagt daarom alle ouders ieder jaar om een vrijwillige ouderbijdrage per kind. De AC streeft ernaar ieder jaar de inkomsten uit de ouderbijdrage ook daadwerkelijk te besteden ten gunste van alle leerlingen. Lees hier het financieel jaarverslag 2019/2020.

 

Actief worden?

Bij alle activiteiten die wij organiseren is hulp van ouders en verzorgers zeer welkom! Actief worden in de AC zelf kan ook; nieuwe leden worden jaarlijks in oktober geïnstalleerd. De AC komt eens per maand bijeen (1-1,5 uur, behalve juli-augustus) en aan het begin van elk schooljaar verdelen we onderling de commissies, rekening houdend met ieders voorkeur. Als je wilt meedoen, stuur dan een mailtje naar Hinke (hinkezijlstra@hotmail.com). 

 

Leden activiteitencommissie CBS De Zonheuvel
(stand 1-2-2021)
Contact: ac@dezonheuvel.nl

 


 
Ingrid Molenaar (voorzitter)
Moeder van Hugo (groep 5), Emilie (groep 4), Philip (groep 1)

 
Wilfred Matser (penningmeester)
Vader van Karlijn (groep 6), Gijs (groep 4)

 
Hinke Zijlstra (secretaris)
Moeder van Nova (groep 6), Julie (groep 3)

 
Heleen Nienhuis
Moeder van Stijn (groep 6), Floor (groep 4), Roos (groep 3)

 
Mels Kroon
Vader van Emma (groep 7), Jakob (groep 5)

 
Marije Haak
Moeder van Jula (groep 5), Milou (groep 2), Lena (3 jaar)

 
Bianca van den Berg
Moeder van Annemijn (groep 8), Feline (groep 6), Noud (groep 2)

 
Inge Saat
Moeder van Sterre (groep 5), Chris (groep 2)

 
Welmoed Visser
Moeder van Silke (groep 7), Luci (VWO 2)

 
Maria Eldering (interim voorzitter)
Moeder van Lies (groep 5), Teun (groep 2), Hugo (groep 1)

 
Mathilde Oosterhuis
Moeder van Wolter (groep 5) en Tiemen (groep 3)

 
Marjolein van Harten
Moeder van Finn (groep 7), Menne (groep 5), Kee (groep 2)

 
Marloes Derks
Moeder van Guus (groep 6), Thijs (groep 3) en Daan (3 jaar)
Annemarie Boonen- Schalk
Docent groep 5 en 6, coördinator bovenbouw, IPC-coördinator

 

 

Cookie instellingen