Visie

Op Christelijke basisschool De Zonheuvel ontwikkelen leerlingen zich tot zelfstandige, betrokken wereldburgers met een actief lerende houding. Ze worden zich bewust van hun eigen kracht en leren deze in te zetten. Leerlingen worden hierin begeleid samen met ouders, verzorgers en medeleerlingen.

 

In de schoolgids kunt u onze visie lezen en kunt u zien waar wij als school voor staan.

De schoolgids beantwoordt vragen als:

  • Wat mag u van De Zonheuvel verwachten?
  • Waaraan herkennen anderen ons?
  • Hoe werken wij aan de kwaliteit van ons onderwijs?

 Hier kunt u de laatste schoolgids en het schoolondersteunigsprofiel downloaden.

 
 
 
Cookie instellingen