IPC

IPC staat voor International Primary Curriculum. Het IPC is ontworpen voor kinderen met alle soorten capaciteiten en leerstijlen en het stimuleert zowel leren in groepen als individueel leren. Het IPC is door een internationaal gezelschap van experts op het gebied van het leren van kinderen ontwikkeld en werd in 2000 geïntroduceerd. Inmiddels wordt het IPC op meer dan 1000 scholen in 65 landen gebruikt.

 

De hoofdvakken op De Zonheuvel (rekenen, taal en lezen) worden 's ochtends middels de reguliere methodes aangeleerd. Op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag wordt er les gegeven volgens de IPC-methode. Het IPC staat niet alleen voor leren rond een spannend en interessant thema, het is ook een gestructureerde werkwijze.
 

Rondom een thema worden duidelijke leerdoelen geformuleerd. Vanuit deze leerdoelen worden de activiteiten vormgegeven. Bij de start van iedere IPC-activiteit wordt uitgebreid stilgestaan bij het leerdoel.

Ieder thema begint met een uitdagende startopdracht. Vanuit de kennisoogst wordt uitgelegd wat er tijdens het thema geleerd gaat worden. Nadat een thema vanuit verschillende vakgebieden (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek, muziek, tekenen, handvaardigheid, drama en internationaal) is uitgewerkt, wordt het thema op een leuke manier afgesloten. De thema's sluiten aan bij de leef- en belevingswereld van kinderen. IPC prikkelt zo de nieuwsgierigheid.

 
Cookie instellingen